Инфо Зона – 08 07 2021 – Ляв съюз за чиста и свята република с амбицията за място в парламента и със заявка за 3 референдума