Инфо Зона – 14 07 2021 – Васил Демирев и Красимир Червилов за каузите, приятелството и приемствеността в Ротари