Инфо Зона – 15 07 2021 – „Рок и бира, бира и рок“ завлядява Стара Загора в петък вечер – гостуват музикантите Димо Димитров и Иво Златанов