Инфо Зона – 16 07 2021 – Полк. Димитър Матев: Радващо е, че има интерес към военната професия