Съобщение към гражданите на община Гурково

Във връзка с провеждане на Празника на община Гурково и 32-то издание на „Био рали с магарешки каручки 2021“,Община Гурково обявява следната дарителска сметка, по която граждани и фирми могат да преведат средства, които ще бъдат използвани за провеждане на „Септемврийските празници на община Гурково“

Банкова сметка на Община Гурково в Централна кооперативна банка АД, клон Стара Загора, офис Гурково
IBANBG88 CECB 9790 8463 6980 00
BIC CECBBGSF
КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 51 00
Основание за плащане: провеждане на празници от културния календар на община Гурково