Първа копка на мащабен ВиК проект в Старозагорско

С водосвет от старозагорския митрополит Киприан и символична първа копка бе поставено началото на дългоочавания проект за подновяване на ВиК съоръжения в Чирпан. Дейностите са част мащабния воден проект на ВиК ЕООД – Стара Загора, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“.
Ремонтните дейности ще стартират с реконструкция на отвеждащия водопровод за помпена станция „Марица“, който осигурява над 95% от водата за Чирпан.

Общата стойност на ВиК проектът е 122 млн.лв. Той обхваща реконструкции още в Стара Загора, Казанлък и Раднево, като ремонтните дейности в Стара Загора и Казанлък се очаква да стартират почти едновременно в началото на септември. Проектът включва и подмяна на пътната настилка, на места цялостно.
Същинската работа се очаква да стартира в края на юли месец, а работа в Чирпан е планирано да продължи до три месеца,
Целта на проекта е да се повиши качеството на услугата и да се намалят загубите на вода с около 7,8% .