Законодателни промени: Военни да ползват отпуск за гледане на дете

Военните да ползват отпуск при желание за гледане на дете, ако е необходимо при смърт или тежко заболяване на съпругата. Това предлага служебният министър на отбраната за промени в Закона за отбраната и въоръжените сили.

При случаите на смърт или тежко заболяване се предвижда съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на дете да се ползват от бащата (осиновителя). Възможно е с негово съгласие отпуските да се ползват от бабата или дядото на детето. Този текст е от Кодекса на труда досега обаче не е важал за военни.

А условието е детето да е до 2-годишна възраст при роднинство и до 5-годишна възраст при осиновяване.

Други промени предвиждат запазване пълното възнаграждението при отпуск за кръводаряване на военнослужещия.

Трети промени задължават военните да останат на служба две години след завършване на квалификационен курс за длъжност, която е с продължителност повече от 3 месеца или на стойност по-голяма от 5 минимални работни заплати. Така министерството ще си гарантира, че обучени военни няма да напускат системата по-рано.

Предложенията за промени са отворени за коментари до 18 август на сайта за обществено обсъждане.