Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 16.08.2021 год. до 20.08.2021 год.

Понеделник 16.08.2021 год.  
1 ул. „Хан Аспарух“ от ул. „Иван Вазов“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“  
2 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Генерал Столетов“  
Вторник 17.08.2021 год.  
1 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Братя Жекови“  
2 Кръгово кръстовище от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Славянски“  
Сряда 18.08.2021 год. ул. „Граф Игнатиев“ от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“
1 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Братя Жекови“ до ул. „Индустриална“  
2 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ – локално платно от ул. „Братя Жекови“ до ул. „Индустриална“  
Четвъртък 19.08.2021 год.  
1 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Индустриална“ до ул. „Радост“  
2 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ – локално платно от ул. „Индустриална“ до ул. „Радост“  
Петък 20.08.2021 год.  
1 бул. „Св. Патриарх Евтимий“ от ул. „Радост“ до ул. „Ведрина“