Пренастройка на светофарите в Казанлък

Община Казанлък започва поетапно дейности по пренастройка на девет световарни уредби и един пешеходен светофар по централните булеварди на града. През почивните дни (а не в работно време през седмицата) ще се работи в посока на въвеждане на зелена вълна по главните улици в центъра. Основните дейности изискват най-малко два месеца технологично време за смяна на светофарните сигналикоето изисква пълна реконструкция на таблата за управление, за да бъде въведено разделянето на транспортния поток на източен и западен. Това би трябвало да облекчи максимално трафика в централната част на Казанлък.