Инфо Зона – 07 09 2021 – Инж. Енчо Енев: Политическата система у нас е съсипана и не функционира