Павел баня е с обновени входно-изходни табели

Обновени табели посрещат пътниците по подбалканския път I-6 след Калофер. Рекламните пана са на входно-изходните точки на община Павел баня. На тях са изобразени символите на общината – розите и минералната вода, които са и поминъкът на хората в региона, но кукерските маски, които се свързват с опазването и развитието на традициите. Община Павел баня е известна с кукерските си състави, спечелили редица престижни награди, сред които са Златна и Сребърна маска на фестивала в Перник.

За обновяването на табелите кметът Иса Бесоолу възложи изографисването на художник. Изобразени са емблемите на Павел баня и на Старци в Турия.