Община Павел баня взе участие в „Общинско ЕКСПО 2021“ в Албена

Община Павел баня взе участие в специализираното изложение „Общинско ЕКСПО 2021“, което се провежда в курортен комплекс „Албена“ в рамките на Годишната среща на местните власти. Общината представи новата си, закупена в началото на този месец, специализирана техника за комбинирано почистване при зимни условия и извършване на дейности в строителството. Машината е първата такава в България, заради което привлече интереса и на други общини. Различното на въпросната техника е комбинацията на самосвал и монтиращи се към него две допълнителни приставки: устройство за разпръскване на луга и пясък през зимните месеци и гребло за снегопочистване.

Кметът на Павел баня Иса Бесоолу ще закупи и друга техника в помощ на почистването, поддържането на чистотата и озеленяването в общината.

„Общинско ЕКСПО 2021“ в к.к. „Албена“ е част от двудневното провеждане на 34-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), в което Община Павел баня също участва тази година. В рамките на срещата бе приет отчетът за работа на Управителния и Контролния съвети на организацията за 2020 г. Одобрена бе програмата за дейността на НСОРБ за 2021 – 2022 г. и Общото събрание възложи на изпълнителния директор да създаде необходимата организация за изпълнението на Програмата по т. 1 и да кандидатства с проекти от името на организацията за привличане на допълнителни финансови ресурси. С решение на висшия орган на НСОРБ се закрива Фонд „Общинска солидарност” и натрупаните средства по партидите на общините ще им бъдат възстановени.