Община Казанлък е готова за зимния сезон

За разлика от притесненията в страната относно предстоящия зимен сезон от община Казанлък потвърдиха, че имат добра предварителна подготовка за работа при зимни условия.

Осигурени са всички нужни средства и техника за поддържане на градската и междуселищна пътна мрежа.

В община Казалък вече са набавени необходимите химически препарати за почистване, доставено е нужното количество сол, както и пясък, който да бъде изполозван в случай на необходимост.

От общината ще използват главно собствена техника за почистване на улиците, когато това се налага, но имат готовност да включат и допълнително договорена такава при нужда.

При възникване на критични ситуации, вследствие на продължителен и обилен снеговалеж, както миналата зима, има създадени аварийни планове.

Припомняме, че при справянето с последните бедствени ситуации се включиха армията и доброволци.

РЕПОРТЕР: Ирина Альова