Увеличават се нощувките в Старозагорска област

Увеличават се нощувките в област Стара Загора през месец август. Това показва анализа на Националния статистически институт. Най-предпочитани са местата за настаняване с 3 звезди.

През август 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е
2 247, а на леглата – 4 349. В сравнение с август 2020 г., общият брой на местата за настаняване (нараства с 6.9%, а броят на леглата в тях – с 11.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август
2021 г. в област Стара Загора, е 41 990, или с 29.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 3 звезди – 21 819, или 52.0% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през август 2021 г. са
14 546, или с 36.0% повече в сравнение със същия месец на 2020 година. От всички пренощували лица 86.5% са българи, като по-голямата част от тях (37.1%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 962, като 47.2% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Приходите от нощувки през август 2021 г. в област Стара Загора достигат 1 821.6 хил. лв., като 1 574.0 хил. лв. са от български граждани, а 247.6 хил. лв. – от чужди граждани