Изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания

В Университетска многопрофилна болница ,,Проф.д-р Стоян Киркович” и СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ще бъдат обособени изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания. Ще бъдат осигурени и средства за закупуване медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19

Проектното предложение е изпратено от Министерството на здравеопазването до Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020. Проектът „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи” е със срок за реализация 24 месеца.

Целта е подобряване на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19. В изпълнение на проекта се предвижда в лечебните заведения чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности да бъдат обособени изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания, както и да бъде осигурено медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19. Болниците ще получат:

Система за препозициониране на пациенти/мобилни или фиксиращи системи за повдигане и преместване на пациенти;
Система за назална високопоточна кислородна терапия;
Изолационна носилка за остри заразни заболявания;
Кислородни бутилки 10 л.; Кислородни бутилки 40 л.; Апарати за кръвно-газов анализ;
Транспортен респиратор;
Дефибрилатори;
Пациентни монитори;
Реанимационни пациентски легла – легла за интензивни грижи; Преносими рентгенови устройства;
Електрокардиографи;
Ехографи;
Система за комплексно управление, контрол и обезвреждане на болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване;
Количко-носилкa – хидравличнa, регулируемa в болниците, предоставили в МЗ своите инвестиционни предложения, са предвидени в проекта. За интервенции в общински лечебни заведения проектът ще бъде изпълняван в партньорство между Министерство на здравеопазването, общините и съответните болници.