Ще мерят нивата на радиоктивния елемент радон в жилищата ни

През 2022 г. на територията на област Стара Загора ще бъде проведено измерване на концентрацията на радон в жилища по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г.

В тази връзка, може да заявите желание за проучване във Вашето жилище чрез поставяне на детектор за измерване на концентрацията на радон, като се обадите на тел. 0884100491 – Венета Танева, областен координатор в рамките на работното време на РЗИ – Стара Загора.

Обаждания се приемат до 19.11.2021 г.

Радонът е естествен радиоактивен газ, от който са заплашени най-вече живеещите на първите етажи, се смята за втората основна причина за рак на белия дроб. 

Радонът (Радон-222) е естествен, радиоактивен газ с период на полуразпад 3,82 дни. Образува се непрекъснато при радиоактивното разпадане на радий – 222 в почвата и скалите. Той може да се придвижва в почвата на големи разстояния, както и да достига до повърхностните земни слоеве и въздуха,  и така прониква в жилищата.Радонът е невидим, без мирис и вкус и може да се измери само със специална апаратура.

Защо радонът е опасен?

Радонът постъпва в организма чрез белите дробове. По-голямата част от вдишания газ се издишва обратно, останалата се разтваря в телесните течности и се разпределя равномерно в организма. Разпадните продукти на радона, които не са газообразни, се отлагат по стените, пода или прашинките, плуващи във въздуха. Биологичната опасност е свързана именно с тези разпадни продукти.Те се отлагат в белите дробове, като в отделни точки на белодробната тъкан се получават по-високи дози, които могат да доведат до развитие на рак.