Надежда Белчева встъпи в длъжност като заместник-районен прокурор на Районна прокуратура-Стара Загора

Днес, 11 ноември 2021г., в Районна прокуратура-Стара Загора се проведе тържествена церемония по встъпване в длъжност на Надежда Белчева като заместник-административен ръководител. Тя е назначена с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Надежда Белчева има 21 години стаж като прокурор. До момента е била ангажирана с различни инициативи в Районна прокуратура-Стара Загора – въвеждането на международните стандарти за изслушване на деца, жертви на престъпления, в т.нар. „синя стая“, осъществяване на Образователната програма на ВСС и др.

Административният ръководител на Районна прокуратура-Стара Загора Таня Димитрова и колегите пожелаха на Надежда Белчева успешна и пълноценна професионална реализация.