Инфо Зона – 12 11 2021 – Еньо Абрашев – „Българско лято“: Изборната суматоха ще роди политически идиот, който ще оцелее 7-8 месеца