Инфо Зона – 17 11 2021 – Искра Михайлова: Мястото на „Възраждане“ в парламента е резултат от последователната ни политика