Инфо Зона – 18 11 2021 – Георги Гьоков: Загубата е много тежка за нас, в БСП често се взимат емоционални решения