Инфо Зона – 23 11 2021 – МОС Стара Загора стартира кампания за пътна безопасност