„365 дни – Любовта не бива да боли!”

Всяка година, Сдружение “Самаряни” провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, която е насочена към различните форми на насилие срещу жени. Тя започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека.

В рамките на тази кампания и през настоящата година предстои отново да се акцентира върху една обществено значима тема – тази за домашното насилие.

В тази връзка, от Самаряни отправят и поредното предизвикателство – да успеем да надскочим себе си! И биха искали да направят нещо, с което да провокират лавинообразна инициативност “от човек на човек, от ръка на ръка”, с надеждата така да достигнат и ангажират колкото можем повече хора да бъдат активни и информирани по темата, не само през настоящите 16 дни на активизъм, но всеки един ден от 365-те дни в годината с посланието, че “Любовта не бива да боли!”. Да провокираме себе си и околните – всеки от нас да се възприеме като отговорен, за да прекрати мълчанието и да потърси помощ, да спре да търпи, толерира или крие насилието, да откаже да стои в заблуда и да престане да вярва в митове, да не се срамува от чувствата си, да се осмели да поеме отговорност за своите реакции в ситуации на насилие.

Избрани са 16 жени от Стара Загора, които са разпознаваеми, ползващи се с обществено доверие и имащи гражданско влияние. Всяка една от тях ще получи от Сдружение “Самаряни” специална розова кутия с малки подаръчета,и ще бъде специален посланик. Кутията носи в себе си и послание с предизвикателство – всяка жена, от своя страна, да приготви нова кутия, която да реши на кого да подари, така че посланието и информацията за справяне с домашното насилие да преминат от ръка на ръка и да достигнат до много жени за следващите 365 дни. ,,Вярваме, че “розовата кутия” може по неочакван начин да донесе отговор на поредната, страдаща от домашно насилие жена! Надяваме се тази кутия да постави въпроси и да предизвика размисли, да развълнува попадналите в такава ситуация или станалите нейни свидетели, да ги окуражи да се осмелят да отхвърлят страха и безнадеждността, да направят крачка на доверие и да потърсят подкрепа за един различен и възможен живот – живот без насилие… „,казват от Самаряни

Информацията, която ще носи всяка “розова кутия” е свързана с възможността да бъде потърсена помощ на 24-часовата консултативна телефонна линия – 042-64-11-11 за жени и деца, пострадали от насилие, както и други възможни начини, по които пострадалите от насилие могат да потърсят помощ, за да им бъде оказана адекватна закрила и подкрепа.