Павел баня с дарение към Многопрофилна болница “Д-р Христо Стамболски”

На своето последно редовно заседание Общинския съвет в Павел баня одобри предложението на кмета Иса Бесоолу за предоставяне на дарение в размер от 10 000 лева на Многопрофилна болница “Д-р Христо Стамболски”, град Казанлък.

Само за периода на пандемията от COVID-19 това е трето такова дарение от страна на местната власт, като така до момента общата сума вече е 30 000 лева.

Финансовият стимул е във връзка с усложнената обстановка и високата заболеваемост на населението от COVID-19, както и заради спешната нужда от недостигащи средства на лечебното заведение.

Средствата се предоставят под формата на субсидия, а сумата предстои да бъде преведена по сметката на болничното заведение.