Дезинфекция на ромските квартали в Мъглиж

Във връзка с превенция на разпространението на SARS-CoV-2, на 02.12.2021 г. от 17.00 часа, в кв. „Свобода” – гр. Мъглиж и ромските квартали в с. Ветрен и с. Дъбово, ще се извърши дезинфекция на улиците, площадните пространства  и  площите  около  контейнерите за ТБО.

            Дезинфектантът, с който ще се извърши обработката е безвреден, високоефективен, 100% биоразградим, без цвят и мирис, не предизвиква алергични реакции и не дразни очите и дихателната система.