Инфо Зона – 15 12 2021 – МОС инициира дарения на продукти за хора в нужда