Контакти


  Седалище и адрес на управление

  БЪЛГАРИЯ, гр. Стара Загора, бул. Славянски №45, ет. 3

  e-mail: news@tvstz.com

  Редакция Новини: e-mail: news@tvstz.com

  Редакция Спорт: телефон 0878 788 728; e-mail: dinev@tvstz.com

  Съвет за електронни медии

  Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69

  Тел: 02/ 9708810, Факс: 02/ 9733 769

  e-mail: office@cem.bg, уебсайт: http://www.cem.bg/