Нова апаратура за лечение на онкоболни

Със супер модерна апаратура за лечение на онкоболни ще се сдобие Стара Загора.
Вече е в ход процедурата за обществена поръчка за избор на доставчик на технологична гама-камера ,комбинирана с компютърен томограф ,позволяваща по-прецизни и щадящи изследвания на хора заболели от рак.Общият размер на финансирането е 1 364 000 лева, като половината средства са предоставени от Регионален фонд за градско развитие, а другата половина – от банкова институция. Новият хибриден апарат, ще подобри значително ранната диагностика и стадиране на болните, което е в основата на успешното съвременно лечение. Гама камерата, с която онкоцентъра в Стара Загора разполага в момента е физически остаряла на повече от 20 години, с ограничен капацитет, не позволяваща съвременна и качествена диагностика. С новото модерно оборудване се очаква да се разширят диагностичните възможности и да се увеличи с 30% броя на преминалите пациенти.В момента в България има четири такива апарата, като всички са в София.