Екип от турски образователни експерти пристига в Казанлък

Учители заедно с турските експерти ще обследват всички деца на ДГ „ Мечо Пух“ и една група деца от ДГ „ Здравец“ затова, как те изпълняват естествено – приложни движения – бягане, скачане, скачане с препятствия, отскок на място с два крака, които така или иначе са залегнали в програмата на градината за обучение.

Творческо и иновативно обучение базирано но дигитални материали и игри“ е най – високобюджетният проект финансиран до момента по Програма „ Еразъм + „ на Европейската комисия. По проекта през месец февруари на ДГ „ Мечо Пух“ ще организира т.нар- предтестове и посттестове, с които да бъде показано, че дигиталните игри, които съвместния екип на всички страни – партньори е разработил, ще помогне на децата по по – интересен и по – непосредствен начин да усвоят различни знания и умения по петте основни образователни направления, в които са разработени игрите : физическо възпитание, английски език, математика, музика и изобразително изкуство.

Проектът трябва да приключи през месец октомври 2018 година. Между 5 март и 11 май по научно разработена матодика ще бъдат предложени игрите на децата.

В началото на месец март екип от учители от България ще вземе участие в научен симпозиум в Истанбул, на който ще бъдат разглеждани въпроси свързани с използване на технологиите в образованието.