Държавният архив в Стара Загора представи отчет за дейността през 2017 година

Държавен архив – Стара Загора е териториално звено на Държавна агенция архиви. То осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Старозагорска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден с Постановление на Министерски съвет през 1952 година като отдел на ОУ на МВР – Стара Загора и е сред първите дванадесет създадени архива в страната. Първият учрежденски фонд е на Тютюнева фабрика „Слънце“ – Стара Загора, съдържащ и техническа документация. През 1955 година е регистриран и първият личен фонд на поп Минчо Кънчев. Държавният архив преминава в структурата на Община Стара Загора през 1988 година.

Общата фондова наличност на архива към този момент възлиза на близо 2400 линейни метра с 3313 архивни единици. Служителите продължават ежегодно да извършват проверки във фондообразователите си. През последната година са комплектувани общо 10 учрежденски фонда, от които 5 са на ликвидирани фондообразователи, 2 регулярни и 3 на дарители. Продължават и процесите по дигитализация.

Във връзка с Председателството на Съвета на Европейския съюз в Стара Загора ще бъде подредена изложба „С българския дух и европейска мисъл“, в която място ще намерят над 60 души, завършили в чужбина, които са дали принос за историческото, културното и политическото развитие на града ни.

По традиция Държавният архив в Стара Загора раздаде и своите награди. Читател на годината е директорът на библиотека „Родина“ Слава Драганова, дарител на годината – Нино Луканов, а приятели на годината – Надя Лилова и Атанас Атанасов от регионалния офис на ТВ СКАТ в Стара Загора, екипът на вестник „Стаорзагорски новини“ и журналистът Христо Христов.