Инфо Зона – 12 февруари 2018 г. – Пазители на традициите – клуб на любителите на историческо оръжие “Поп Минчо Кънчев”