Собственици в ,,Бедечка,, съдят България

Осем от собствениците на терени в квартал ,,Бедечка,, ще съдят България в Страсбург.Те вече са подали жалби до Европейския съд по правата на човека .Старозагорци претендират ,че заради бавен реституционен процес не могат да придобият и ползват собствеността си.Собствениците ,които се жалват в Страсбург са категорични ,че не приемат да бъдат обезщетени с други имоти ,дарени от Министерството на отбраната.Те са заявили това ,както пред Община Стара Загора ,така и пред военното министерство .От сдружение ,,Бахчи Бедечка ,, ,разполагат с информация ,че към терените ,които ще дари ведомството на Красимир Карачанов или бивши казарми има реституционни претенции от бивши собственици ,които не са овъзмездени.Това според собственици в Бедечка ще доведе до спор за материално право .Те очакват и решението на Върховния административен съд,законно ли е решение 1115 на Общинския съвет в Стара Загора ,с което бе забранено застрояването в ,,Бедечка ,, и потвърден статута на парк .

Етикети: