Библиотека „ Искра“ отбелязва шест години от създаването на Обществния информационен център

В рамките на проекта Библиотека „ Искра“ е оборудвана с 12 компютъра, лаптоп, мултимедийно устройство, два многофункционални копирни апарата, които активно и до днес предоставя на своите потребители.

Още първата година Общественият информационен център отчита около 6 хиляди посещения за ползване на интернет.

В момента ползвателите на електронните ресурси на библиотеката са повече от традиционните. 59 процента от тях са само българите и 41 процента са вече чужденци, включително от Северна и Южна Аверика, Нова Зенландия, Австралия. Така само за 6 години библиотеката се превръща в една изключително отворена и отговорна културна институция.