Продължава приемът на документи по програма „Асистенти на хора с увреждания“

Със Заповед на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Национална програма „ Асистенти на хора с увреждания“ със срок на действие до 31.12.2018 г. Тя ще се реализира чрез изпълнението на дейностите „ Личен асистент“ и „ Помощник – възпитател“. Предвидена е заетост на 1900 лица за цялата страна, наети на 5-часов работен ден. Към момента има приети 10 бр. заявления за участие в дейност “Личен асистент“, от тях към момента са одобрени 8 бр., отказано е участие на двама кандидати.
По дейност „Помощник –възпитател“ заявления за участие са подали 4 бр. лица, от тях одобрени са 3бр.