Увеличава се броят на семействата, които желаят да получават детски надбавки

През м. януари 2018г., Дирекция «Социално подпомагане» Стара Загора е отпуснала месечни помощи за отглеждане на деца 8472 семейства. Отпуснати са средства в размер на 972 715,51 лв. за периода.

Отпуснатите месечни помощи за деца в натура за м. януари 2018г. са за 39 непълнолетни майки, а средствата са 4707 лв.

Месечни добавки за социална интеграция по Правилника за подпомагане на закона за интеграция на хората с увреждания към месец януари 2018 г. са изплатени на 9144 лица.

Продължава и раздаването на винетки.