Инфо Зона 6 март

– Разговор по актуални теми с журналиста от БНР Венелина Попова.
– Румяна Григорова разказва за третата си стихосбирка „Огън и лед“