Главният секретар на МВР Младен Маринов: Резултатите от работата на ОДМВР-Стара Загора през 2017г. са много добри

Анализът на работата на ОДМВР-Стара Загора за 2017г. се проведе днес. Присъстваха главният секретар на МВР главен комисар Младен Маринов, заместник директорът на ГДНП старши комисар Константин Димитров, административните ръководители на Окръжна прокуратура Дичо Атанасов и на Районна прокуратура Гриша Мавров, председателят на Окръжния съд Красимир Георгиев, заместник-председателят на Районния съд Антония Тонева, областният управител Гергана Микова, заместник кметът на общината Йордан Николов, ръководни служители на дирекцията, сектор БОП и районните управления в региона.

Резултатите от работата по различните направления представи директорът старши комисар Георги Хаджиев.

През 2017 г. в ОДМВР – Стара Загора са регистрирани общо 4330 престъпления – с 388 по-малко от регистрираните през предходната година (4718). В процентно изражение намалението е с 8,22%. Коефициентът на престъпност на 100 000 жители е намалял от 1322,75 през 2016 г. на 1231,97 през 2017 г.

Разкрити са 2483 престъпления, или 57,34% от регистрираните. Разкриваемостта спрямо 2016 г. е увеличена с 4,25%.

Делът на регистрираните в Старозагорска област от общо регистрираните на територията на страната престъпления е 4,16% (4,35% през 2016 г.).

Дейността по противодействие на престъпленията против собствеността може да се оцени като много добра. Спрямо 2016 г. се отчита значително увеличение на разкриваемостта на грабежите, от 56,36% през 2016 г. на 71,43% през 2017 г. (+15,07%). Средната разкриваемост на тези престъпления за страната е 46,24%.

Продължава добрата работа по превенция и противодействие на взломните и домовите кражби, като разкриваемостта е съответно с 22,28% на взломните и 30,83% на домовите кражби, а броят им спрямо 2016 г. е намалял съответно с 84 и със 128. Отчитаното намаление при взломните кражби е с 29,37%, а на домовите кражби с 33,59%.

Като цяло, престъпленията против собствеността бележат намаление с 355 бр., спрямо предходната година, а разкриваемостта им е увеличена от 27,76% на 32,96% (с 5,20%). От тях, кражбите бележат намаление с 247 бр. при увеличена разкриваемост спрямо предходната година с 5,20%.

В резултат на провежданата системна превантивна дейност и доброто взаимодействие с ГДНП и други ОДМВР в страната, през 2017 г. е регистрирано значимо намаление на измамите – със 76, или с 44,44%. Разкриваемостта през 2017 г. е 26,32% спрямо 14,04% през 2016 г., През 2017 г. служители на ОДМВР – Стара Загора са разкрили групи две групи извършители на телефонни измами.

Разкриваемостта на престъпленията с наркотични вещества е увеличена с 3,31% и към 31.12.2017 г. достига 92,67% (89,36% през 2016 г.). Проведени са значими реализации по линията, при която са иззети значителни количества наркотични вещества и са разкрити професионално оборудвани „оранжерии“ за отглеждане на канабис.

Регистрираните престъпления против личността са с относително стабилен брой – 226, спрямо 217 през 2016 г. (+9) при запазено ниво на разкриваемост – 56,19% през 2017 г. спрямо 56,22% през 2016 г.

Регистрираната разкриваемост на икономическите престъпления в ОДМВР – Стара Загора е висока – 55,20%, като през 2017 г. са задържани значителни количества цигари и тютюн без акцизен бандерол. Общо са иззети 618908 къса цигари (591350 къса през 2016 г.) и 2116,585 кг. тютюн (1120,611 кг. през 2016 г.) без акцизен бандерол. Качеството и бързината на разследване на престъпленията през периода е на много добро ниво. Отчита се голям брой на образуваните бързи производства и на досъдебните производства, изпратени с мнение за съд.

През 2017 г. в региона са регистрирани 1671 ПТП. От тях 1302 са леки и 369 са тежки ПТП. При тежките ПТП са загинали 45 и са ранени 446 човека. В сравнение с 2016 г. общият брой на ПТП е по-малък с 211 бр., леките ПТП са със 189 броя по-малко, а тежките ПТП са с 22 по-малко. Загиналите са с 2 повече, а ранените 58 по-малко. Основните причини за тежките ПТП са движение с превишена и несъобразена скорост, отнемане предимство и употреба на алкохол. Най-много ПТП са регистрирани в големите градове на областта – в град Стара Загора – 108 тежки ПТП с 23 убити и 134 ранени, в град Казанлък – 56 тежки ПТП с 1 убит и 64 ранени. Запазва се тенденцията за управление на МПС от лица, който не са придобили необходимата за това правоспособност, както и на тези под въздействието на алкохол и др. упойващи вещества.

Главният секретар на МВР главен комисар Младен Маринов и зам.-директорът на ГДНП Константин Димитров дадоха много добра оценка на дейността на ОДМВР – Стара Загора през изминалата година и оцениха високо постигнатите резултати. Главен комисар Маринов благодари за положения труд на целия състав на ОДМВР – Стара Загора.

В своите изказвания административните ръководители на ОП – Стара Загора Дичо Атанасов, и на РП –Гриша Мавров отбелязаха дългогодишната много добра съвместна дейност между ръководените от тях прокуратури и ОДМВР – Стара Загора, като беше отчетено, че това е довело до значително подобряване на срочността на разследването и до постигане на много добри резултати в дейността по противодействието на престъпността.

След края на анализа бяха набелязани приоритетни направления, по които да бъде насочена дейността на ОДМВР – Стара Загора през 2018 г., : активно противодействие на измамите с ДДС, престъпленията с акцизни стоки и корупционните престъпления; издирането на укриващи се от правосъдието; превенцията на детската престъпност и престъпленията срещу деца; засилена и ефективна контролна дейност по пътищата.