Инфо Зона 23 март – Ганчо Илиев от СНЦ “Свят без граници”