Улични артисти ще се изявяват само с разрешително

Уличните музиканти, певци и артисти ще могат да работят по улиците на Стара Загора само с предварително издадено разрешение от кмета на Общината. Това предвиждат промени в Наредбата за обществения ред, които ще гласуват общинските съветници на сесията си в четвъртък.

Разрешенията ще се издават за период от един месец и за тях ще се заплаща такса. В заявлението за тях трябва да се посочи вида, периода и мястото, където ще се извършва дейността. Изисква се и документ, удостоверяващ уменията им, при липса на такъв се представя портофолио (образци от снимки и документи даващи представа за дейността).   Дейностите им трябва да съответстват на закона и добрите нрави. Предвидени са и местата, където могат да упражняват дейността си, взависимост от това дали ползват озвучителни системи.

Разрешително ще се изисква и от хората, които събират финансови средства и вещи за благотворителна дейност. Те ще трябва да дадат всички данни за физическото или юридическото лице, извършващо дейността, както и за лицето или обекта, за когото е предназначена благотворителността.

Глобата за физически лица, нарушаващи изискванията е от 300 до 3000 лв., а за фирми от 500 до 30 000 лв.