На 5 април ще се проведе Общо събрание на акционерите на Университетската болница в Стара Загора

На 5 април ще се проведе Общо събрание на акционерите на Университетската болница в Стара Загора. Ще бъде обсъдена промяна в състава на Съвета на директорите.

Ще бъдат гласувани и нови възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията ще са в размер на две месечни работни заплати, но не повече от петкратния размер на минималната работна заплата. Към момента средната работна заплата на медицинска сестра в болницата е 853 лева, на лекар – 1126 лева, а на санитар – 621 лева. „Няма да има увеличение на заплатите им, но сме длъжни да ги гласуваме”, коментира директорът на лечебното заведение проф. Йовчо Йовчев.

Все още има медицински сестри, които получават 525 лева. Не е изплатен и остатъкът от работните заплати за месец декември. Проф. Йовчо Йовчев коментира, че възнагражденията ще бъдат изплатени след приключване на проверката на Инспекцията по труда, която е открила нарушения и е наложила глоба. Причината е, че част от персонала е получил по-малко от 60% от заплатите си.