Пет са влезлите в сила присъди за различни нарушения на Закона за горите в Стара Загора

През миналата година служителите на Горското са съставили 610 акта за различни нарушения

Най-голям брой – близо 240 акта са съставени  за незаконна  сеч-това  съобщи директорът на  Регионалната дирекция по горите-Петър Заяков.  Издадени са 516 наказателни постановления, по които са наложени глоби в размер на близо 76 000 лв.  88 от случаите са изпратени на прокуратурата като 5 са приключили с присъди, 44 са все още в предварително производство, а 29 са  върнати за административно наказателно производство, уточни инж. Заяков.