„Свят без граници” с нова инициатива

Работна среща под надслов „Младежката безработица- тенденции и перспективи” организира сдружение „Свят без граници”. Тя ще се проведе на 29.03.2018 г. от 13:00 часа в сградата на Областна администрация, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №108. Срещата е под патронажа на заместник областния управител г-жа Петя Чакърова. В нея участие ще вземат представители на образователни институции, бизнеса и неправителствени организации.