„Младежката безработица- тенденции и перспективи”

Работна среща под надслов „Младежката безработица- тенденции и перспективи” се проведе днес в Стара Загора. На нея присъстваха Татяна Димитрова, началник на РУО – Стара Загора, директори на училища, представители на бизнеса и НПО сектора.

„Темата е изключително актуална. Фактът, че през последните години изключително много се говори за младежката безработица и за неангажираността на младежите показва присъствието на всички Вас в залата. Надявам се, че заедно ще открием правилния път към връщането на активността сред младите!“, каза по време на откриването на форума заместник областният управител Петя Чакърова, под чиито патронаж се провежда той. Председателят на Управителния съвет на сдружение „Свят без граници“ Ганчо Илиев сподели, че като дългогодишен мониторингов наблюдател на ОП „Развитие на човешките ресурси“ забелязва краткосрочния резултат на всички таргетирани мерки по проблема. „Все още търсим т.нар дългосрочен и устойчив резултат да ангажираме вниманието на младите хора и по-специално на хората, които да намерят своето кариерно развитие в България.“, допълни още той.

Лилия Драгоева и Георги Георгиев от Центъра за иследване на демокрацията представиха програмата „Гаранция за младежта“ и ефективното й приложение сред ромски младежи. Димитър Димитров от Институт „Отворено общество“ запозна участниците с проекта „Мост към бизнеса“, който предоставя подкрепа на младежи от уязвими общности за по-лесен достъп до пазара на труда в частните компании. Това включва работа по изграждане на техните меки умения, които компаниите търсят  през последните години и индивидуален подход при намиране на подходящата позиция при всеки един от участниците.

Срещата приключи с презентация на тема „Предизвикателствата пред бизнеса и младежта“, представена от Олег Стоилов от Търговско-промишлената палата. С нея се отключи дискусия за възможностите за партньорство между заинтерсованите страни.