Община Казанлък подготвя пътеводителя за Фестивал на розата 2018

За поредна година Община Казанлък подготвя луксозен туристически пътеводител, издаван традиционно по време на  Фестивал на розата. Рекламната книжка ще бъде отпечатана с първоначален тираж 5 000 екземпляра. На около 70 страници за гостите на града ще бъде представена актуална информация за пълната програма за дните на Фестивала на розата, културно-историческите обекти  на територията на общината, събития от културния календар, любопитни факти за съпътстващите мероприятия. Туристическият пътеводител на Община Казанлък за 2018г. ще съдържа и две подробни туристически карти на централната част на града и на Долината на тракийските царе с локации на местата за посещения.

Изданието се разпространява целогодишно сред всички посетители на Казанлък и е задължителен елемент от представянето на Общината на международни туристически изложения и форуми в страната и чужбина. То ще бъде достъпно и в туристическите информационни центрове на всички по-големи български градове – Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и др.

През 2018 година Казанлък отбелязва 115 години Фестивал на розата и  избира своята 50-та Царица Роза! Празничните дни привличат стотици хиляди гости от всички краища на света.

Приканваме туроператори, хотелиери, ресторантьори, сувенирни търговци, розопроизводители и други заинтересовани лица от туристическия бранш да рекламират своите услуги и дейности в единствения по рода си официален туристически пътеводител, издаван от Община  Казанлък. Така, освен ползите за бизнеса ще предложим на гостите на нашия град изчерпателна информация за местата за настаняване, развлечения и услуги.

С оглед на некомерсиалните цели на изданието, инициаторът на пътеводителя Община Казанлък предлага минимални цени за реклама и допълнителни преференции за всеки рекламодател.