Инфо Зона – 12 април – оперната прима Стефка Минева