Инфо Зона 17 април – Стефан Данаилов в Стара Загора