Инфо Зона – 18 април Николай Александров – обл. председател на СДС