Президентът на Ей И Ес България: Въглищните централи са важна част от прехода към нисковъглеродна икономика

Въглищните централи продължават да са важна част от прехода към нисковъглеродна икономика, тъй като осигуряват необходимата стабилност на мрежата, захранвана от увеличаващ се дял електроенергия, произвеждана от възобновяеми източници, това заяви президентът на ЕЙ И ЕС България Оливие Маркет по време на конференцията „Пазарната интеграция на ВЕИ и преходът към чиста енергия“.
Другият начин да се гарантира стабилността на мрежата без съмнение са масивите за съхранение на енергия – технология, в която ЕЙ И ЕС е световен лидер. Наличието на масиви за съхранение на енергия поддържа системата и позволява интегрирането на повече възобновяеми източници, заяви Маркет. Той даде пример с проект на ЕЙ И ЕС в Кауай, Хавайските острови, където компанията развива соларен парк от 28 MW, разполагащ с 100 MWh батерии за съхранение. Паркът осигурява стабилност на електроенергийната мрежа и складиране на енергия, която може да се използва в часовете на пиково потребление.
Форумът, който се проведе в София днес, събра уважавани енергийни експерти и представители на институциите, сред които министърът на енергетиката Теменужка Петкова, Делян Добрев – председател на парламентарната Комисия по енергетика, доц. Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, Мехтхилд Вьорсдьорфер – директор „Възобновяеми енергийни източници, научни изследвания и иновации и енергийна ефективност“ в Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия, Рикардо Горини – старши програмен служител в Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) и много други.