Отборът на Девето ОУ е победител в състезанието за защита при бедствия и аварии

Общински кръг на Национално ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“,  проява от Националния календар за изяви по интереси на Министерство на образованието и науката за 2018 г., се проведе днес в Стара Загора. То бе организирано от Община Стара Загора и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В надпреварата участваха отбори от шест общински училища в Стара Загора.

„Състезанието е много полезно, не само в теоретическата, но особено в практическата част. Благодаря на всички ученици, които са се постарали да научат какви трябва да са реакциите при бедствия и аварии, както и на учителите, които са ги подготвили“, каза при откриването Пенка Чавдарова, началник отдел „Образование“ в Община Стара Загора.

„Бъдете горди с Вашите знания и умения. Вече сте обучени и нека най-добрият победи“, пожела комисар Стоян Колев, директор на РДПБЗН Стара Загора.

В първия кръг, който се проведе в зала 1 на Община Стара Загора, участниците трябваше да отговорят на 30 въпроса от специален тест за реакция при земетресение, наводнение, силен вятър, гръмотевична буря, радиоактивно и химическо замърсяване. Участниците се справиха бързо с въпросите и демонстрираха отлични познания.

Във втория кръг бяха проверени практическите им умения, знания, бързина и съобразителност чрез състезателни игри. Той се проведе в парк „Пети октомври“.

Учениците последователно преминаха през учебен център „Защита при бедствия“; учебен център „Защита при промишлени аварии“; учебен център „Първа помощ“ и учебен център „Противопожарна защита“, показвайки как трябва да се реагира при съответната ситуация.

Комплексен победител в състезанието стана отборът на Девето основно училище „Веселин Ханчев“. На второ място се класира отборът на Средно училище „Георги Райчев“, а на трето отборът на Средно училище  „Иван Вазов“. Най-добрите три отбора получиха купи и грамоти, а всички останали ученици и ръководители на отборите получиха специални плакети за участие.

Отборът на Девето основно училище ще участва в Областния кръг на състезанието.