Иновативна социална услуга предлага Сдружение “Самаряни” на територията на село Калитиново.

Стартиралия през януари проект “Къщата на семейството и общността” ,  получи Лиценз от Държавната Агенция за закрила на детето

Сдружение „Самаряни” има дългогодишен опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на уязвими групи хора. “Къщата на семейството и общността” е нов тип услуга, с капацитет 8 потребители, ориентирана към нуждите на следните целеви групи: децата от 0 до 5-годишна възраст, живеещи на територията на с. Калитиново, община Стара Загора, родителите или настойниците, както и семействата на тези деца, и цялата местна общност на с. Калитиново. ​В рамките на КСО в с. Калитиново е планирано да се извършват дейности, които по същество са мерки за закрила в семейна среда, съгласно Закона за закрила на детето.

Услугата е насочена към дългосрочно и устойчиво създаване и функциониране на общностен център в с. Калитиново, за развиване на личния и местния обществен ресурс, което ще спомогне за повишаване на общото благосъстояние на местното население, социалното благополучие на отделните семействата, и осигуряването на една по-добра и справедлива грижа, съответстваща на нуждите на децата на различна възраст. В тази връзка, предоставянето на услугата е предвидено да се осъществява в две специално обособени помещения, в сградата на Кметството.