Болница ,,Тракия,, се включи в кампания на СЗО

Всяка година, кампанията на СЗО SAVE LIVES: Clean Your Hands –„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си” има за цел да поддържа в глобален план, значението на хигиената на ръцете в областта на здравеопазването и да обедини медицинския персонал в подкрепа на подобряване хигиената на ръцете в световен мащаб.

СЗО призовава всички медицински работници, лечебни заведения и организации по света да разгърнат кампания за подобряване хигиената на ръцете на мястото на медицински грижи, с оглед ограничаване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване.

МБАЛ „Тракия“ ЕООД Стара Загора по традиция показа своята подкрепа съпричастност към проблема като се включи за 4-та поредна година в глобалната кампания.

Основен фокус на тазгодишната кампания е предотвратяване на сепсиса, свързан със здравните грижи, чрез действия за хигиена на ръцете и превенция и контрол на инфекциите.

Пациентите са в риск от развитие на инфекции, свързани с медицинското обслужване като сепсис, инфекции на хирургичното място, инфекции, свързани с инвазивни устройства, катетър-свързани инфекции; пневмония; Clostridium difficile постантибиотична диария и др.

Въпреки напредъка на съвременнта наука и технологии, превенцията на инфекциите, свързани с медицинското обслужване е все още на критично ниво в целия свят. Те могат да бъдат избегнати и да се намали тежестта им върху здравната система.

Сепсисът засяга повече от 30 милиона пациенти всяка година по света. На седемдесетата световна здравна асамблея през май 2017 г. държавите-членки приеха резолюция за подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на сепсис.

Ефективната хигиена на ръцете е част от осигуряването на безопасни медицински грижи за всеки пациент и играе ключова роля в предотвратяването на сепсиса нато ВБИ.

Предстоят да се организират презентации за повишаване осведомеността за важността на проблема, с подкрепата на РЗИ Стара Загора, ТУ МФ Стара Загора и фирма BBraun с участието на медицинските специалисти от Болница „Тракия“ Стара Загора.